Takk for i år!

Stord Airshow 2023 er vel overstått. Me legg ut regelmessige filmar frå flyoppvisningane på vår YouTube side «StordLufthamn» i vekene som kjem. Besøk facebook arrangementet vårt «Stord Airshow 2023» og legg gjerne igjen ein kommentar om kordan du opplevde flystemnet, under innlegget vårt «Ris & Ros.» Me sjåast til neste Stord Airshow!

Brannbamsen Bjørnis

Flyprogram Stord Airshow 2023

Flyprogrammet til Stord Airshow 2023 er satt. Med atterhald om eventuelle endringar eller overraskingar.

Viktig informasjon om parkering og shuttlebuss.

Informasjon som er viktig å lese for alle som planlegg å køyre bil ut til Stord lufthamn i morgon, og for dei som ønsker å nytta fjernparkering med gratis shuttlebuss.

Takk til alle som støtter Stord Airshow.

Me vil rette ei stor takk til alle som er med og sponser Stord Airshow 2023.

Kart over stemneområde.

Kart over stemneområde for Stord Airshow 2023 er no klart. Publikumsområde blir i hovudsak ved hangarane, innerst på området, og det er her dei fleste flya vil stå parkert. I perioden 10:00 – 13:00 vil publikum kunne betrakte fly på statisk utstilling, men alle må trekke bak gjerda på den raude publikumslinja før flyoppvisninga startar klokka 13:00. Fly og helikopter som driv rundflyging 10:00-13:00 finn ein foran terminalbygg/brannstasjon. Det blir fleire kioskar og toalett inne på området. Detaljer om parkering og fjernparkering kjem snart.

Fieseler Storch melder avbud.

Frå Sola kom det i dag beskjed om at Fieseler Storch dessverre ikkje får anledning å delta under årets airshow. Me håpar publikum vil få sjå flyet på Stord ved ein seinare anledning.

Vinnaren av konkurransen er trekt.

Det blir rundflyging med forsvarets redningshelikopter for Synnøve Fjelland og to heldige medpassasjerar under Stord Airshow på laurdag. Me gratulerer vinnaren og takker alle som deltok i konkurransen. Det er framleis mogleg å kjøpa billettar til Stord Airshow, meir informasjon finn du under «Billetter» øvst på sida.

MiG-15 melder forfall til Stord Airshow 2023.

Med få dagar igjen til Stord Airshow, kom meldinga me håpa me ikkje sku få. Flyvåpenets Historiske Skvadron har meddelt at dei dessverre ikkje får anledning til å delta med sin MiG-15 på Stord, grunna tekniske utfordringar som har oppstått med flyet. Me ønsker likevel å presisere at dei to andre jagarflya, Vampire, begge kjem til Stord Airshow for å flyga oppvisning som planlagd. I tillegg har Sola Flystasjon Flyklubb bekrefta at dei kun flyg oppvisning med eitt av sine to SAAB Safir treningsfly, då det andre flyet står på bakken for vedlikehaldsarbeid.

Internasjonalt preg på Stord Airshow 2023

Det blir verdspremiere på Vampire oppvisning i italienske og finske fargar under Stord Airshow. Les meir til venstre. Du finn meir info om flya under «Deltakarar» øvst på sida.

Rundflygingar under Stord Airshow 2023

Under Stord Airshow kan publikum få høve til å vera med på rundflyging i veteranfly, helikopter og til og med El-fly. For info om dei to førstnemnde, sjå biletet. Norges Luftsportsforbund tilbyr rundflyging med sitt El-fly i perioden 10:00-13:00. Flytid ca. 15 min, pris kr. 300,-. Det er berre plass til ein passasjer om gangen og det blir eit begrensa antal turar, så her er det «først til mølla» som gjeld. Ta kontakt med representantane ved flyet under arrangementet for å kjøpa tur. For meir informasjon om flya og helikopteret som skal driva rundflyging, sjå «Deltakarar» øvst på sida.

Rundflyging med veteranfly og helikopter.

Under Stord Airshow blir det tilbod om å vera med på rundflyging med både veteranfly og helikopter. Warbirds of Norway deltek med sin Max Holste Broussard, som har plass til 5 personar i tillegg til flygaren. Pris for ein tur på ca. 20 min er kr. 700,- pr. person. Frå Helitrans kjem eit Airbus H-125 helikopter, som vil kunna ta med seg 6 personar på kvar tur. Dette kostar kr. 600,- pr. person, og turen tek ca. 10 minutt. Rundflyginga finn stad i perioden 10:00 – 13:00 og eventuelt etter flyoppvisninga er avslutta rundt kl. 16:00.

Underhaldning for dei minste på Stord Airshow!

Kanskje den største annonseringa for dei minste! Det er ikkje berre i lufta det blir action under flystemnet. Det blir og underhaldning for dei yngste på bakken. Sjølvaste Brannbamsen Bjørnis kjem til Stord Airshow og det blir anledning å helse på han for alle som vil. Som om ikkje det var nok, skal me og få svaret på spørsmålet; Kven er raskast, den raude eller den gule brannbilen? Svaret kjem i 12-tida, 10. juni, då Brann og Redningstenesta arrangerer kappløp med sine to brannbilar. Sist, men ikkje minst, blir det gratis hoppeslott for dei minste, i regi av Fylkesnes Bil.

Konkurranse: Vinn tur for 3 med Forsvarets redningshelikopter.

Luftforsvarets 330 skvadron tilbyr 3 heldige personar på Stord Airshow å vere med på ein flytur i landets nye redningshelikopter, AW101 “SAR Queen”, under Stord Airshow laurdag 10. juni. Vinnarane blir henta med helikopteret på Stord lufthamn og får ein kort rundtur i området. For meir informasjon og deltaking i konkurransen, besøk vårt Facebook arrangement. (Søk “Stord Airshow 2023” på Facebook.)

Redningshelikopter og EL-fly til Stord Airshow

Med to veker igjen til Stord Airshow 2023 kan me dele nyheita om at Luftforsvarets 330 skvadron på Sola deltar med eitt AW101 «SAR Queen» redningshelikopter til flyoppvisninga. I tillegg kjem det første heilelektriske flyet som er sertifisert i Europa for å tilby korte rundturar for dei som ønsker det. Flyet kjem i regi av Norges Luftsportsforbund. Til slutt eit privateigd experimental helikopter av typen RotorWay A600S Talon som vil stå på utstilling.

Billettar til Stord Airshow i sal no!

Billettane til Stord Airshow 2023 er no endeleg i sal. Du finn informasjon om dei ulike billettprisane samt lenke til billettkjøp under fana «Billetter» øvst på nettsida.

To nye veteranfly og eitt skulefly bekfrefta.

Frå Sola kjem to veteranfly som tenestegjorde under andre verdskrig. Leidulf Heskje viser fram sin Fieseler Storch, medan Norwegian Spitfire Foundation deltar med sin T-6 Harvard. Begge flyg oppvisning under Stord Airshow. I tillegg stiller flyskulen OSM Aviation Academy ut eitt av sine Cessna 172 skulefly på bakken.

Videoteaser for Stord Airshow!

Stord Airshow er berre nokre veker unna. Benytt ventetida til å kome i flystemning med denne videoteaseren om noko av kva du kan vente deg 10. juni på Sørstokken:

Historiske jagarfly til Stord Airshow 2023!

Flyvåpenets Historiske Skvadron kjem til Stord Airshow med heile 3 veteranjagarfly! To av flya er av typen deHavilland Vampire og har gjesta Stord Airshow tidlegare, medan det tredje flyet er ein MiG-15 som kjem til Sørstokken for første gong. Alle flya flyg oppvisning laurdag 10. juni.

Gult er kult – Tre nye fly til oppvisningsprogrammet.

Denne veka kan me bekrefte at det kjem to SAAB Safir frå Sola Flystasjon Flyklubb, i tillegg til ein Boeing Stearman frå Flesland. Alle flyg oppvisning. Dessutan er eit lekkert småfly lagt til den statiske utstillinga på bakken.

To fly frå Bergen bekrefta.

Denne veka kan me bekrefte deltakinga til to fly frå Bergen. Håvard Dale deltek med sitt YAK-50 akrofly og vil fly oppvisning med dette. I tillegg kjem Flesland Flystasjon Flyklubb og stiller ut sin flotte Piper Cub på bakken. Du finn meir informasjon om alle deltakarane til Stord Airshow under fana «Deltakarar» øvst på sida.

50 dagar til Stord Airshow – Nye deltakarar annonsert

I dag er det 50 dagar til Stord Airshow 2023, noko me markerer ved å sleppe ei solid oppdatering til flyprogrammet vårt. Frå Biltema kjem to legendariske fly frå andre verdskrig, Spitfire og P-51 Mustang. Begge flya flyg oppvisning under Stord Airshow. I tillegg deltek Haugaland Modellklubb med fleire av sine propell- og jet-turbindrevne modellfly, som dei viser fram både i lufta og utstilt på bakken. Me runder av denne oppdateringa med Stord Flyklubb, som vil stille ut fleire av sine mikrofly. Desse nyttast ofte til skuleflyging ved lufthamna. Du finn meir informasjon om deltakarane under «Deltakarar».

Første deltakar til flyoppvisninga er klar.

Bergen Aero Klubb kjem til Stord Airshow med sin American Champion Super Decathlon. Flyet har to seter og nyttast mellom anna til akrotrening. På Stord Airshow flyr det oppvisning.

Skulefly til statisk utstilling

Pilot Flight Academy kjem til Stord Airshow med eitt av sine to-motors skulefly av typen Diamond 42 Twin Star. For meir informasjon, klikk på «Deltakarar» øvst på sida.

Stord Airshow 2023

Laurdag 10. juni inviterer Stord lufthamn publikum til Stord Airshow 2023. Program for dagen er framleis under planlegging, men me kan lova flyoppvisning, utstilling av fly og helikopter på bakken, rundflygingar, og andre aktiviteter på bakken. Det vert og sal av kioskvarer. Meir informasjon og billettar til arrangementet kjem snart. Deltakarane til flyprogram og statisk utstilling vil bli annonsert kvar fredag fram mot Stord Airshow 10. juni.