BILLETTAR

Billettar til Stord Airshow er no i salg, og du kan kjøpa dei her:

PRISAR:
Vaksne, kr. 200*
Born (3-16 år), kr 100*
Honnør, kr 100*
Familie (2 vaksne og 1-4 born), kr. 500*

(Born under 3 år kjem inn gratis.)

*Billettavgift kjem i tillegg.

 

Ein kan og kjøpa billett ved ankomst lufthamna på airshow dagen, men me anbefaler å kjøpa i forvegen for å gi bedre flyt ved inngangen.