PRAKTISK INFORMASJON

Opning/stenging:

Publikumsområdet ved flyplassen opnar klokka 10:00.
Lufthamna vil vere stengd att innan 18:00.

Billettar:

Billetter til Stord Airshow 2023 er no i sal. Sjå «Billetter» øvst på denne sida for meir informasjon.
Me anbefaler alle å kjøpa billetter på førehand, men ein kan og kjøpa billett ved ankomst lufthamna på arrangementsdagen.
Sistnemnde billettar kostar noko meir og betaling med Vipps eller kort er foretrukke.

Det blir billettkontroll ved inngang til flyplassområdet, så hugs å ta godt vare på billettane.

Parkering:

Det blir i første omgang lagt opp til parkering på flyplassen sine område og parkeringsplassar.
Det blir og lagt til rette for fjernparkering med gratis shuttlebuss til og frå flyplassen. Meir informasjon om fjernparkering kjem seinare.
Me oppmodar alle om å vere ute i god tid så du rekk det du ønsker å få med deg av arrangementet.
I tillegg ber me om at besøkande køyrer samla i same bil der dette er mogleg.
Det er i utgangspunktet ikkje ønskeleg med parkering av køyretøy langs flyplassvegen.

Program:

10:00: Portane åpner for publikum – Rundflyging starter – Utstilling av fly – Modellfly

13:00: Flyoppvisninga starter.

16:00: Flyoppvisning ferdig

18:00: Portane stenger.

(Med atterhald om endringar.)

Inne på området:

Når ein er kommen inn på flyplassområdet, kan ein betrakte ulike fly og helikopter på statisk utstilling før flyoppvisninga starter.
Det er og planlagd rundflyging med fly og helikopter for dei som ønsker det.
I tillegg blir det salg av is, brus og pølser m.m. samt gratis hoppeslott og underhaldning for dei minste.

Rundflyging:

Informasjon om rundflygingar kjem seinare.

Anna:

* Pass på at du møter opp i god tid, spesielt hvis du skal parkere først, så du ikkje går glipp av noko.
* Klè deg etter vêret. Hugs solkrem, eller regntøy om solstrålene er av det våte slaget.
* Merk at det ikkje er tillatt å ta med kjæledyr, alkohol, eller grillutstyr inn på flyplassområdet.
* Røyking og bruk av e-sigaretter er kun tillate på anvist område.

Nokre fly bråker meir enn andre, så pass på hørselen og ta med hørselsvern til dei minste.

For besøkande fly:

Det blir innført PPR for alle besøkande luftfartøy inn til Stord lufthamn 10. juni. (MyPPR vert ikkje nytta denne dagen)
Ta kontakt med tårnet på ltt@stordlufthamn.no eller tlf 53 40 37 10 for tildeling av slot.
Alle flygarar oppfordres til å levere flightplan både inn og ut av lufthamna.