Redningshelikopter og EL-fly til Stord Airshow

Med to veker igjen til Stord Airshow 2023 kan me dele nyheita om at Luftforsvarets 330 skvadron på Sola deltar med eitt AW101 «SAR Queen» redningshelikopter til flyoppvisninga. I tillegg kjem det første heilelektriske flyet som er sertifisert i Europa for å tilby korte rundturar for dei som ønsker det. Flyet kjem i regi av Norges Luftsportsforbund. Til slutt eit privateigd experimental helikopter av typen RotorWay A600S Talon som vil stå på utstilling.

To fly frå Bergen bekrefta.

Denne veka kan me bekrefte deltakinga til to fly frå Bergen. Håvard Dale deltek med sitt YAK-50 akrofly og vil fly oppvisning med dette. I tillegg kjem Flesland Flystasjon Flyklubb og stiller ut sin flotte Piper Cub på bakken. Du finn meir informasjon om alle deltakarane til Stord Airshow under fana «Deltakarar» øvst på sida.

50 dagar til Stord Airshow – Nye deltakarar annonsert

I dag er det 50 dagar til Stord Airshow 2023, noko me markerer ved å sleppe ei solid oppdatering til flyprogrammet vårt. Frå Biltema kjem to legendariske fly frå andre verdskrig, Spitfire og P-51 Mustang. Begge flya flyg oppvisning under Stord Airshow. I tillegg deltek Haugaland Modellklubb med fleire av sine propell- og jet-turbindrevne modellfly, som dei viser fram både i lufta og utstilt på bakken. Me runder av denne oppdateringa med Stord Flyklubb, som vil stille ut fleire av sine mikrofly. Desse nyttast ofte til skuleflyging ved lufthamna. Du finn meir informasjon om deltakarane under «Deltakarar».